Sonometr Archive

  • AZ8921 miernik poziomu hałasu, sonometr


    Małogabarytowy miernik poziomu hałasu. Standardowe wyposażenie i duża dokładność dają możliwość szerokiego zastosowania w pomiarach poziomu dźwięku procesów technologicznych produkcji oraz kontroli dopuszczalnej wartości hałasu maszyn i urządzeń.
  • AZ8922 miernik poziomu hałasu, sonometr


    Małogabarytowy miernik poziomu hałasu. Standardowe wyposażenie i duża dokładność dają możliwość szerokiego zastosowania w pomiarach poziomu dźwięku procesów technologicznych produkcji oraz kontroli dopuszczalnej wartości hałasu maszyn i urządzeń